Hoe gaat men bij Sadef tewerk als het gaat om gereedschappen ?

Om een profiel met een specifieke, op klantenmaat bepaalde geometrie te produceren is een gereedschap nodig bestaande uit een reeks walsrollen, perforatiematrijzen en een afkapmatrijs. Een aantal rollen zijn steeds standaard, een ander deel dient specifiek ontworpen te worden op basis van een door beide partijen goedgekeurde tekening.

Sadef staat in voor het volledige ontwerp en produceren van dit gereedschap. Indien de klant volledig of gedeeltelijk mee-investeert in dit gereedschap wordt hij mede-eigenaar van het gereedschap. Hiermee engageert Sadef zich de identieke profielvorm niet aan anderen te verkopen. Indien men nog verder wil gaan in het beschermen van zijn profielvorm kan een exclusiviteit worden gesloten. Dit is echter onderwerp van een separate onderhandeling. Ook de manier waarop de klant investeert in de werktuigen (deels, volledig, via afschrijving op een bepaalde afnamehoeveelheid) maakt deel uit van de commerciële negotiatie.