Hoe staat Sadef tegenover patenten?

• Wij raden alle klanten aan om - in de mate van het mogelijke - hun innovaties te beschermen. Op vandaag bestaat er de mogelijkheid om b.v. een Europees patent aan te vragen, waardoor met een minimale inspanning een maximum aan Europese landen afgedekt worden. 

• Vooraleer een patent aan te vragen, dient men een search te doen binnen bestaande patenten, om feeling te krijgen hoe innovatief een uitvinding wel is.

• Sadef heeft ervaring met patenten, en kan u adviseren hoe te werk te gaan.