Kan beroep gedaan worden op het Sadef research team?

• Sadef doet continu aan co-engineering / co-design voor en met zijn klanten of potentiële klanten.

• Zowel productie-ingenieurs als ontwerpers van stalen profielen en specialisten in oppervlaktebehandeling staan ter beschikking.

• Om de belangen van zowel Sadef als zijn klant correct te behartigen wordt bij een co-design veelal een confidentiality agreement opgemaakt.  Een draft hiervoor is beschikbaar bij Sadef.