Welk productieproces gebruikt Sadef ?

Rolvormen is het produceren van profielen uit bandstaal. Het bandstaal wordt stap voor stap koudvervormd tussen een aantal rolvormstations door middel van boven-, zij- en onderrollen. Het proces is continue. Elke walsrol is mee verantwoordelijk voor een verdere stap in het vervormen van de staalband tot de eindvorm. Het rolvormproces in Sadef integreert band- en naperforatie, heeft mogelijkheden tot online hoogfrequent- en laserlassen, integreert mechanische verbindingen en levert profielen af op gebruikslengte.